------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe

ಖಬರ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಅಂಟಿ ಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು

  1. ಸ್ವಹಾಬಿಗಳು ಖಬರನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಖಬರ್‍ನೊಳಗಿರುವವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರೇ ?
  2. ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಖಬರಿನ ಬಳಿ ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರೇ ಅಥವಾ ಶಫಾಅತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೇ?
  3. ರಿಫಾಈ, ದಸೂಖೀ, ಜೀಲಾನೀ, ಬದವೀ ಮೊದಲಾದವರುಗಳ ಖಬರುಗಳು ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಖಬರ್‍ಗಳಿಗಿಂತ ತವಸ್ಸುಲ್ ಮಾಡಲು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆಯಿರುವುದೇ?

ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಉಮರ್(ರ)ರವರ ಖಿಲಾಫತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿರಿ: ಮಳೆ ಬರದೆ ಬರಗಾಲವುಂಟಾದಾಗ ಅವರು ಮಳೆಗಾಗಿರುವ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊರಟರು. ಉಮರ್(ರ)ರವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು: ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರದೆ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾದರೆ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ(ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ) ನಾವು ತವಸ್ಸುಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆಗ ನೀನು ನಮಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾದ(ಅಮ್ಮ್) ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ)ರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ತವಸ್ಸುಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಉಮರ್(ರ)ರವರು ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ)ರವರೊಡನೆ ಏಳಿರಿ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂದರು. ಅಬ್ಬಾಸ್(ರ)ರವರು ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರುವುದೆಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಸಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಆವಶ್ಯಕತೆಯುಂಟಾದಾಗ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಖಬರಿನ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲರೇ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಶಫಾಅತ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದೂ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಪವಿತ್ರ ಮೃತದೇಹವಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಮಯ್ಯತ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಗಳ ಪರಿಪಾಲಕನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಲವು ಜನರ ದುರಾವಸ್ಥೇಯೇ, ಖಬರಿನೊಳಗಿರುವವರಿಂದ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶಫಾಅತನ್ನು ಬೇಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಜಾಹ್ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅಂಬಿಯಾ ಔಲಿಯಾಗಳಿಗೆ,ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶಫಾಅತ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವನು.ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.ಹಾಗೆಯೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಅಬಾದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಣೆ ಹಾಕುವುದನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಅಮಾನತ್‍ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೇಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಜಾಹ್‍ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಣೆ ಹಾಕುವುದು ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸಹೀಹಾಗದು. ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ನುಡಿದರು:

 (ಅಬೂದಾವೂದ್) مَنْ حَلَف  بِغَيْرِاللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

“ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಹೇತರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಶಿರ್ಕೆಸಗಿದನು’’ ಯಾರಾದರೂ ಮರೆತು ಅಲ್ಲಾಹೇತರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.

Pin It on Pinterest

Please Share This

Share this post with your family & friends! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಲಿ!!

error: Alert: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter
ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

Subscribe To Our Newsletter

ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

CONGRATS! YOU HAVE SUCCESSFULLY SUBSCRIBED. ಶುಭಾಷಯಗಳು! ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Keep your eyes peeled for my next email! ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ನುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }