------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe

ಮಂತ್ರಿಸಿದ  ತಾಯಿತ ಮತ್ತು ನೂಲು ಕಟ್ಟುವುದು ಶಿರ್ಕ್‍ನಲ್ಲೊಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ರೋಗ ಶಮನಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಜಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಲು ತಾಯುತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಹರಾಮಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುರ್‍ಆನಿನ ಆಯತ್ ಬರೆದಿರುವುದಾದರೂ ಇನ್ನಿತರ ಏನಾದರೂ ಬರೆದಿರುವುದಾದರೂ ಸಮಾನಾವಾಗಿದೆ.(ಉದಾ: ಜಿನ್ನ್‍ನ ಹೆಸರುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಟಗಾರನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು).

ಹುದೈಫ(ರ)ರವರು ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಯನ್ನು ಕಂಡರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಅವರು ಕೇಳಿದರು: ನಿನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ…? ಇದು ನಿನ್ನರೋಗವನ್ನುವೃದ್ಧಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡದು. ಇದು ನಿನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮರಣ ಗೊಂಡರೆ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಗೊಳ್ಳಲಾರೆ.ಖುರ್‍ಆನ್ ಆಯತ್‍ಗಳನ್ನು ದುಆಗಳನ್ನು ಚಿಕತ್ಸಾರ್ಥ(ರುಕಿಯ್ಯ) ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಓದುವುದು ಖುರ್‍ಆನ್ ಮತ್ತು ಹದೀಸ್‍ನಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (ಅನುವದನೀಯವಾಗಿದೆ) ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾರ್ಥ ಜಿನ್ನ್‍ಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಲಿಹೀನ್‍ಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನುಬರೆದು ತಾಯಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗ ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹೇತರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಶಿರ್ಕಾಗಿದೆ.

Pin It on Pinterest

Please Share This

Share this post with your family & friends! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಲಿ!!

error: Alert: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter
ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

Subscribe To Our Newsletter

ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

CONGRATS! YOU HAVE SUCCESSFULLY SUBSCRIBED. ಶುಭಾಷಯಗಳು! ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Keep your eyes peeled for my next email! ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ನುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }