------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe

ಅದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನ

ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳಿದರು:

   لَايَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّااللَّهُ

“(ಪ್ರವಾದಿಯವರೇ) ಹೇಳಿರಿ, ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಅದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ.’’ ಕೈಲಕ್ಷಣ ನೋಡುವ ಮೂಲಕ, ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಯೆನ್ನುವವನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನೂ ಸತ್ಯನಿಷೇಧಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಟಗಾರನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಶೈತಾನನ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿದೆ. ಅದೃಶ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಜ್ಞಾನವಿದೆಯೆನ್ನುತ್ತಾ ಯಾರದಾರೂ ಅದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ವಿಶ್ವಸಿಸಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಥಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಮ್ಯಾಗಝೀನ್‍ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋತಿಷ್ಯರುಗಳು ಬರೆದ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಹೇಳಿದರು:

مَنْ أَتَى كَاهِنًافَصَدَّقَهُ بِمَايَقُولُ فَقَدْكَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“ಯಾರಾದರೂ ಜೊತಿಷ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳುವುದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಸಿಸಿದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರಿಗೆ ಅವತೀರ್ಣವಾಗಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಕುಫ್ರ್ ಕೈ ಗೊಂಡನು’’.

Pin It on Pinterest

Please Share This

Share this post with your family & friends! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಲಿ!!

error: Alert: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter
ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

Subscribe To Our Newsletter

ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

CONGRATS! YOU HAVE SUCCESSFULLY SUBSCRIBED. ಶುಭಾಷಯಗಳು! ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Keep your eyes peeled for my next email! ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ನುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }