------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಔಲಿಯಾಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರಾಗಲಿ ಸ್ವಹಾಬಿಗಳಾಗಲಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು (ಮಿಲಾದುನ್ನಬಿಯನ್ನು) ಆಚರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ) ರವರು ನುಡಿದರು:

(من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردٌ (متفق عليه

“ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಅದು ತಳ್ಳಬೇಕಾದುದಾಗಿದೆ.’’(ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ).ಅರ್ಥಾತ್:

ಅವರ ಚರ್ಯೆಗೆ ನೂತನವಾಗಿನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು ನವೀನಾಚಾರವೂ ಬಿದ್‍ಅತೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಶಿರ್ಕ್‍ಗಳಿವೆ.ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತುಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅವರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಅಚ್ಚರಿ: ಮೀಲಾದುನ್ನಬಿ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದರೆ: ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಮೌಲಿದ್‍ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೀರತ್(ಚರಿತ್ರೆ) ಪಠಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು: ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ, ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೀರಿ.

  ಹಾಗೆಯೇ ರಮದಾನ್ 27ರಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಬಿದ್‍ಅತಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯೆಯು ಆಚರಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆರಾಧನೆಗಳಾಗಿತ್ತು.ಹಾಗೆಯೇ ಇಸ್ರಾಅï-ಮಿಅïರಾಜ್‍ನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದೂ ಅನುವದನೀಯವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಹೀಹಾದ ಹದೀಸ್‍ಗಳು ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಅಬಾನ್ 15ನ್ನು ವೃತಾನುಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು ಕೂಡಾ ಬಿದ್‍ಅತಿನಲ್ಲೊಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ:ಮರಣ ಗೊಂಡಿರುವ ಮಯ್ಯತ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಖಬರ್‍ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರೇ, ಅಲ್ಲಾಹೇತರರಿಗೆ ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವವರೇ..ನೀೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?ಎಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಶರೀರದೊಡನೆ ಕೇಳಿರಿ.ನಿರಪೇಕ್ಷನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ.ಅವನಿಗೆ ಇತರರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

Pin It on Pinterest

Please Share This

Share this post with your family & friends! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಲಿ!!

error: Alert: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter
ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

Subscribe To Our Newsletter

ನಮ್ಮ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸದದ್ಯರಾಗಿರಿ.

CONGRATS! YOU HAVE SUCCESSFULLY SUBSCRIBED. ಶುಭಾಷಯಗಳು! ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Keep your eyes peeled for my next email! ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಇ-ಮೇಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ನುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }