------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe
ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-4 (ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-4 (ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ, ಆರ್ಯ, ವೈದಿಕೇತರ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ನಾನಕರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕವಲೊಡೆದ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಎಂದರೆ ಐದು ನದಿಗಳ ನಾಡು ಎಂದರ್ಥ.  ಗುರು ನಾನಕರು ಹಿಂದೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಸಿಖ್ ಅಥವಾ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ

ಸಿಖ್ ಎಂಬ ಪದವು ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಅನುಯಾಯಿ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ಹತ್ತು ಗುರುಗಳ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಗುರು ನಾನಕರು ಮೊದಲನೆಯ ಗುರು ಮತ್ತು ಗುರು ಗೋಬಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ತನೆಯ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥವು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮೀಯರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಆದಿ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಐದು ‘K’ ಗಳು

ಪ್ರತಿಯೋರ್ವ ಸಿಖ್ಖನ ಜೊತೆಗೆ ಐದು ‘K’ ಗಳಿರಬೇಕು. ಇದು ಅವನ ಗುರುತು ಕೂಡ ಹೌದು.

 1. Kesh (ಕೇಶ): ಕತ್ತರಿಸದ ಕೂದಲು. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೂ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
 2. Kangha (ಕಂಘ): ಬಾಚಣಿಗೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಡುವ ಸಲುವಾಗಿ.
 3. Kada (ಕಡ): ಲೋಹದ ಬಳೆ. ಬಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತೀಕ.
 4. Kirpan (ಕೃಪಾಣ): ಸಣ್ಣ ಕತ್ತಿ. ಸ್ವರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ.
 5. Kaccha (ಕಚ್ಚ): ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗಿರುವ ಒಳವಸ್ತ್ರ. ಚುರುಕಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ಮೂಲ ಮಂತ್ರ: ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ವಿಶ್ವಾಸ

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಖ್ಖನು ನೀಡುವ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಯು ‘ಮೂಲ ಮಂತ್ರ’ವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಭೂತ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರು ಗ್ರಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ ಭಾಗ 1 ಜಾಪೂಜಿ ಮೊದಲ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

“ಏಕೈಕ ದೇವನು ಮಾತ್ರವೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವನು. ಅವನು ಸತ್ಯ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಭಯ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವವನು, ಶಾಶ್ವತನು, ಜನಿಸಿದವನಲ್ಲ, ಸ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವನು, ಮಹಾನನು ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ.”

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏಕದೇವೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಏಕೈಕ ದೇವನಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ‘ಏಕ್ ಓಂಕಾರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ‘ಓಂಕಾರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷಣಗಳಿವೆ:

ಕರ್ತಾರ್ – ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ

ಸಾಹಿಬ್ – ಪ್ರಭು

ಅಕಾಲ್ – ಶಾಶ್ವತ

ಸತ್ತನಾಮ – ಪವಿತ್ರ ನಾಮ

ಪರ್ವರ್ದಿಗಾರ್ – ಸಂರಕ್ಷಕ

ರಹೀಮ್ – ಕರುಣಾಮಯಿ

ಕರೀಮ್ – ದಯಾಮಯ

ಅವನನ್ನು ವಾಹೆ ಗುರು – ಏಕೈಕ ಸತ್ಯ ದೇವ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ಕಟ್ಟಾ ಏಕದೇವ ಧರ್ಮವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅವತಾರ ವಾದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಧರ್ಮವೂ ಆಗಿದೆ. ದೇವನು ಅವತಾರ ತಾಳುವುದನ್ನು ಅದು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಗುರು ನಾನಕ್ ಕಬೀರ್‍ರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು

ಗುರು ನಾನಕರು ಸಂತ ಕಬೀರರ ವಚನಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಂತ ಕಬೀರರ ಅನೇಕ ದ್ವಿಪದಿಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂತ ಕಬೀರರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದ್ವಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗಿದೆ:

ದುಃಖ್ ಮೇ ಸುಮಿರಾನಾ ಸಬ್ ಕರೇ ಸುಖ್ ಮೇ ಕರೇ ನ ಕೋಯಿ

ಜೋ ಸುಖ್ ಮೇ ಸುಮಿರಾನಾ ಕರೇ ತೋ ದುಃಖ್ ಕಾಯೇ ಹುಯೇ

“ದುಃಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವುಂಟಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?”

ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕುರ್‍ಆನ್ ವಚನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿ:

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾

“ಯಾವುದಾದರೂ ಹಾನಿಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರಭುವಿನಲ್ಲಿ ಅವನೆಡೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತಾಪಪಟ್ಟು ಮರಳುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ತರುವಾಯ ಅವನು (ಅಲ್ಲಾಹು) ತನ್ನ ವತಿಯ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದಾಗ ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವುದನ್ನೇ ಅವನು (ಮನುಷ್ಯನು) ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ (ಇತರರನ್ನು) ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.” (ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್ 39/8)

(ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ إن شاء الله‎‎)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-3 (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-3 (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ

ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ‘ಹಿಂದೂ’ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಪದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೆಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಸಮುಚ್ಛಯ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ (blanket term).

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಹುದೇವವಿಶ್ವಾಸಿ ಧರ್ಮವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜ! ಅನೇಕ ದೇವ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೂರು ದೇವರುಗಳು ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ ಇತರ ಕೆಲವರು ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಿರುವ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಏಕೈಕ ದೇವನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು.

ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಹೀಗಿದೆ:

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ (principle of pantheism) ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವವಿರುವ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಲ್ಲದ ಸರ್ವವೂ ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳೂ ಪವಿತ್ರವೂ ಆಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ದೇವನ ಪ್ರಕಟನೆಗಳೆಂದು (manifestations of God) ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಂದೂವಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು (everything is God).

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವತಃ ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನು, ಅವುಗಳು ದೇವರುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳು ದೇವನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ನಂಬುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನದ್ದಾಗಿವೆ (everything is God’s). ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ (ಮುಸ್ಲಿಮರಾದ) ನಾವು ನಂಬುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಮರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಂಬಿಕೆಯ ನಡುವೆಯಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ’s ಎಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು (everything is God). ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವನದ್ದು (everything is God’s).

ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

﴿ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾

“ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ವಚನದೆಡೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ.”

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಸಮಾನ ವಚನವು ‘ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾರನ್ನೂ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು’ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ಕಾಮೈಸ್ತೈಸ್ತೈರ್ಹೃತಜ್ಞಾನಾಃ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇSನ್ಯದೇವತಾಃ |

ತಂ ತಂ ನಿಯಮಮಾಸ್ಥಾಯಾ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ನಿಯತಾಃ ಸ್ವಯಾ || 20 ||

“ಭೋಗಗಳ ಕಾಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.” (ಭಗವದ್ಗೀತೆ 7/20)

ಇಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯು ಸೂಚಿಸುವ ‘ಜ್ಞಾನವು ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು’ ಭೌತಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಮತ್ತು ಏಕ ದೇವನ ಹೊರತು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಪನಿಷದ್ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಮ್ || 1 ||

“ಅವನು ಏಕನು ದ್ವಿತೀಯನಿಲ್ಲದವನು.” (ಛಾಂದೋಗ್ಯ 6/2/1)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ನ ಚಾಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನಿತಾ ನ ಚಾಧಿಪಃ || 6-9 ||

“ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನಾಗಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಜಮಾನನಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.” (ಶ್ವೇತಾಶತರ 6/9)

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ನ ತಸ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಸ್ತಿ ಯಸ್ಯ ನಾಮ ಮಹದ್ಯಶಃ || 4-19 ||

“ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ. ಅವನ ನಾಮವು ಮಹತ್ತಾದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.” (ಶ್ವೇತಾಶತರ 4/19) (The Principal Upanishad by S Radhakrishnan page 736, 737)

ಈ ಮೇಲಿನ ಉಪನಿಷದ್ ವಚನಗಳನ್ನು ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್‍ನ ವಚನಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿರಿ:

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾

“ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 112/4)

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

“ಅವನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 42/11)

ದೇವನನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನುಷ್ಯನು ಅಶಕ್ತನಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ನ ಸಂದೃಶೇ ತಿಷ್ಠತಿ ರೂಪಮಸ್ಯ ನ

ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತಿ ಕಶ್ಚ ನೈನಮ್ |

ಹೃದಾ ಹೃದಿಸ್ಥಂ ಮನಸಾ ಯ ಏನ

ಮೇವಂ ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೇ ಭವನ್ತಿ || 4-20 ||

“ಅವನ ರೂಪವು ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಣುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲಾರನು. ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಹೃದಯದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರಿಯುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಅಮರನಾಗುವನು.” (ಶ್ವೇತಾಶತರ 6/9)

ಇದೇ ವಿಷಯವು ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾

“ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಅವನನ್ನು ತಲುಪಲಾರವು. ಅವನು ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವನು. ಅವನು ಸೂಕ್ಷವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವವನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವನು.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 6/103)

ವೇದಗಳು:

ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿವೆ. ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದ.

ಯಜುರ್ವೇದ

ಯಜುರ್ವೇದದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

“ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ.” (ಯಜುರ್ವೇದ 32/3)

ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

“ಅವನು ಜನನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ.”

“There is no image of Him whose glory verily is great. He sustains within Himself all luminous objects like the sun etc. May He not harm me, this is my prayer. As He is unborn He deserves our worship.” (The Yajurveda by Devi Chand M A page 377)

 “ಯಾರ ಕೀರ್ತಿಯು ಮಹತ್ತಾಗಿದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಮಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನನಗೆ ಕೆಡುಕನ್ನುಂಟುಮಾಡದಿರಲಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವನು ಜನನವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ.”

ಯಜುರ್ವೇದ 40/8ರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

“He hath attained unto the bright, bodyless, woundless, sinewless, the pure which evil hath not pierced. Far-sighted, wise, encompassing, He self-existent hath prescribed aims, as propriety demands, unto the everlasting years.” (Yajurveda Samhita by Ralph I H Griffith page 538)

“ಪ್ರಕಾಶಮಯ, ಅಶರೀರಿ, ಗಾಯವಿಲ್ಲದವನು, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಲ್ಲದವನು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯು ಚುಚ್ಚಿರದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡೆದವನು. ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿರು ವವನು, ಚಾಣಾಕ್ಷನು, ಸುತ್ತುವರಿಯುವವನು, ಸ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ಅವನಿಗೆ ನಿರಂತರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವನ ಅಧಿಪತ್ಯವು ಬಯಸುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಗುರಿಗಳಿವೆ.”

ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ:

ಅನ್ಧಂ ತಮಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿಯೇSಸಮ್ಭೂತಿಮುಪಾಸತೇ |

ತತೋ ಭೂಯ ಇವ ತೇ ತಮೋ ಯ ಉ ಸಮ್ಭೂತ್ಯಾಗ್ಮ್ ರತಾಃ || 40-9 ||

“ಯಾರು ಅಸಂಭೂತಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಕುರುಡು ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು. ಯಾರು ಸಂಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವರು.” (ಯಜುರ್ವೇದ 40/9)

ಅಸಂಭೂತಿ ಎಂದರೆ ವಾಯು, ಜಲ, ಅಗ್ನಿ ಮುಂತಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು. ಸಂಭೂತಿ ಎಂದರೆ ಮೇಜು, ಕುರ್ಚಿ, ವಿಗ್ರಹ ಮುಂತಾದ ಕೃತಕ ವಸ್ತುಗಳು.

ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ:

“ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿಗೆಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಲೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು.” (ಯಜುರ್ವೇದ 40/16)

ಅಥರ್ವವೇದ

ಅಥರ್ವವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಚನವನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

ದೇವ ಮಹಾ ಒಸಿ |

“ದೇವನು ಮಹಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.” (ಅಥರ್ವವೇದ 20/58/3)

“Verily, Surya, thou art great; truly, Aditya, thou art great; As thou art great indeed thy greatness is admire; yeah, verily, great art thou, O God.” (Atharvaveda Samhita vol. 2 William Dmight Whitney page 910)

 “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸೂರ್ಯನೇ  ನೀನು ಮಹಾನನಾಗಿರುವೆ, ಖಂಡಿತ ವಾಗಿಯೂ ಆದಿತ್ಯನೇ ನೀನು ಮಹಾನನಾಗಿರುವೆ, ನೀನು ಮಹಾನನಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಹೌದು, ನೀನು ಮಹಾನನು, ಓ ದೇವನೇ.”

ಇಂತಹುದೇ ಸಂದೇಶವು ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ:

﴿ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴾

“ಅವನು ಮಹಾನನೂ ಅತ್ಯುನ್ನತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.” (ಕುರ್‍ಆನ್ 13/9)

ಋಗ್ವೇದ

ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದುದು. ಹಿಂದೂಗಳು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ:

“ವಿಪ್ರರು (ವಿದ್ವತ್ತಿರುವ ಸಂತರು) ಏಕ ದೇವನನ್ನು ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.” (ಋಗ್ವೇದ 1/164/46)

ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಋಗ್ವೇದವು 33 ವ್ಯತ್ಯಸ್ತ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವೂ ಋಗ್ವೇದದ ಪುಸ್ತಕ 2 ಶ್ಲೋಕ 1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬಹ್ಮ ಎಂದರೆ ‘ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ’ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅರಬಿ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರೆ ‘ಖಾಲಿಕ್’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನನ್ನು ಖಾಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಅವನು ‘ನಾಲ್ಕು ತಲೆಗಳಿರುವವನು’ ಎಂದಾದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಾರರು. ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವರು. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಾರೋಪಣೆ (anthropomorphism) ಮಾಡುವುದು ಯಜುರ್ವೇದದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ:

“ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪವಿಲ್ಲ.” (ಯಜುರ್ವೇದ 32/3)

ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುವುದು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ (2/1/3) ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷಣವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ‘ಸಂರಕ್ಷಕ’ ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅರಬಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರೆ ‘ರಬ್ಬ್’ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವನನ್ನು ರಬ್ಬ್ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ‘ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿರುವ, ಬಲಗೈಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ, ಎಡಗೈಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ, ಹಕ್ಕಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಾವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಒರಗಿರುವ’ ಚಿತ್ರವೆಂದಾದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸರ್ವಶಕ್ತನಿಗೆ ಅಂತಹ ರೂಪವಿರುವುದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ಯಜುರ್ವೇದ 32/3 ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಋಗ್ವೇದದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ:

“O friends, do not worship anybody but Him, the divine one” (Rigveda 8/1/1) [Rigveda Samhita vol ix page 1& 2 by Swami Satyaprakash Saraswati & Satyakam Vidyalankar]

“ಓ ಗೆಳೆಯರೇ! ದೈವತ್ವವಿರುವ ಅವನ ಹೊರತು ಇತರ ಯಾರನ್ನೂ ನೀವು ಆರಾಧಿಸಬಾರದು.”

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವು ಹೀಗಿದೆ:

“The wise yogis concentrate their minds, and concentrate their thoughts as well in the Supreme Reality, which is Omnipresent, Great and Omniscient. He alone, knows their functions, assigns to the sense organs their respective tasks. Verily, great is the glory of the Divine Creator.” (Rigveda 5/81) [Rigveda Samhita vol vi page 1802& 1803 by Swami Satyaprakash Saraswati & Satyakam Vidyalankar]

“ಚಾಣಾಕ್ಷರಾದ ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ, ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞವಾಗಿದೆ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅದರ ನಿಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಖಂಡಿತ ವಾಗಿಯೂ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವನ ಮಹಿಮೆಯು ಮಹೋನ್ನತವಾಗಿದೆ.”

ಹಿಂದೂ ವೇದಾಂತದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ

ಹಿಂದೂ ವೇದಾಂತದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವು ಹೀಗಿದೆ:

ಏಕಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಃ ದ್ವಿತೀಯ ನಾಸ್ತಿ ನಃ ನ ನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ್ |

“ದೇವನು ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವನು. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇಲ್ಲ.”

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪಕ್ಷಪಾತರಹಿತವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ.

(ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ إن شاء الله‎‎)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-2 (ಧರ್ಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-2 (ಧರ್ಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ)


ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೆಮಿಟಿಕ್ (Semitic) ಮತ್ತು ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ (non-Semitic) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳು

ಸೆಮಿಟಿಯನ್ನರ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರವಾದಿ ನೋಹ [ನೂಹ್ (ಅ)]ರವರಿಗೆ ಸೇಮ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಸೇಮ್‍ನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಸೆಮಿಟಿಯನ್ನರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳೆಂದರೆ ಯಹೂದರು, ಅರಬಿಗಳು, ಅಸ್ಸೀರಿಯನ್ನರು (Assyrians), ಫಿನೀಶಿಯನ್ನರು (Phoenicians) ಮುಂತಾದವರ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಜೂದ ಧರ್ಮ (Judaism), ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮ್ ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ.

ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳು

ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು

ಎರಡನೆ ಸಹಸ್ರ ವಾರ್ಷಿಕ ಯುಗದ (second millennium) ಮೊದಲನೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (BC 2000 – BC 1500) ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಡೋ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಜನಾಂಗವಾದ ಆರ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು.

ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವೈದಿಕೇತರ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹುಪಾಲು ಆರ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರವಾದಿರಹಿತವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಾರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಝರತುಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮವು (Zoroastrianism) ವೈದಿಕೇತರ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರವಾದಿಸಹಿತವಾದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳು

ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಉದ್ಭವಗಳಿವೆ. ಕನ್‍ಫೂಷಿಯನ್ ಧರ್ಮವು (Confucianism) ಮತ್ತು ತಾವೋ ಧರ್ಮವು (Taoism) ಚೀನೀಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳಾದರೆ ಶಿಂತೋ ಧರ್ಮವು (Shintoism) ಜಪಾನಿಯರಲ್ಲಿ ಉಧ್ಭವಿಸಿದ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್ಯೇತರ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೂ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನೈತಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೆಂದು (ethical systems) ಕರೆಯುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವನ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಪಮವಾದ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ (definition)

ಒಂದು ಧರ್ಮವು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಜ್ಞರಾಗಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವುದೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನ.

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅರಿಯೋಣ.

(ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ إن شاء الله‎‎)

ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೋ? ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವೋ? ಯಾಕೆ?

ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೋ? ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವೋ? ಯಾಕೆ?

ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ: ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೋ? ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವೋ? ಯಾಕೆ?

هندوسي يتساءل : أيهما أفضل الهندوسية أم الإسلام ، ولماذا ؟

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮೌರೀಷಿಯಸ್ ದೇಶದವನು. ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವೋ ಅಥವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವೋ? ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವನು.

ಉತ್ತರ: ಸರ್ವಸ್ತುತಿ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಮೀಸಲು.

ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ಪುರಾವೆಯಿದೆಯೋ, ಜನರಿಗೆ ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವನೆಂದು ಪುರಾವೆ ಯಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಧರ್ಮವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದು ಪುರಾವೆಯಿದೆಯೋ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ. ಆದರೆ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರವು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಆ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಮೂಡಬಾರದು. ಅಂತಹ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರಬಾರದು. ಮಿಥ್ಯವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಬಲಹೀನ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆಂದು ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ತಾನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿ, ಅವರು ಆ ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಇಸ್ಲಾಂನ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ಪವಾಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಪ್ರಮುಖವಾದ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ಆದರಣೀಯ ಕುರ್‍ಆನ್. ಎಲ್ಲ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಕುರ್‍ಆನನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತರಲು ಅರಬ್ಬರಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ ಪವಾಡವಿದೆ. ಕುರೈಶರಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಂತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುರೈಶರು ಅರೇಬಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವವರೆಂದು ಎಲ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಗಾರರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ರಚಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ -ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾದಿಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪವಾಡಗಳಿವೆ. ಇಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರುಜುವಾತಾದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕುರ್‍ಆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಚರ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ತರಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದೃಶ್ಯ ಪವಾಡಗಳಿವೆ. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಗ್ರಂಥದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾತ್ರ.

ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪವಾಡಗಳಿವೆ. ಕುರ್‍ಆನ್‍ನ ಶಾಸನವು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು, ಹೀಗೆ ಮಾನವ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಐಹಿಕ, ಅಗೋಚರ ಮತ್ತು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ನರಕದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಓದಲೋ ಬರೆಯಲೋ ತಿಳಿಯದ ಒಬ್ಬ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರ ಮಿತ್ರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಶತ್ರುಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಿದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಇಸ್ಲಾಮೀ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಈ ಕುರ್‍ಆನ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸುವ ಧರ್ಮ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿಸಿ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅಲ್ಲಾಹು. ಅವನು ಏಕೈಕನು, ಅದ್ವಿತೀಯನು, ಸ್ವಯಂಪರ್ಯಾಪ್ತನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವವನು. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವನೊಂದಿಗಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾರೊಂದಿಗೂ ಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಅವನ ಹೊರತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಹೀನರು. ಅವನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವವರು. ಹೀಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದಲೂ, ದಾಸ್ಯತ್ವ ಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸತ್ಯದೇವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಸನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲೊಂದು ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ. (ನೋಡಿ: ಡಾ. ಆಝಮೀ ಬರೆದ ‘ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ – ಪುಟ 565). ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಾಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿ ಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಗೋವು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ದಾಸನಾಗುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆದರಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ತಮಗೂ ಇಂತದ್ದು ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಿಗಿಲ್ಲ.

ಇಹಲೋಕದಲ್ಲೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧರ್ಮ. ಕಾರಣ, ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ವಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗಲುಗಳಲ್ಲೂ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಮಗ್ಗುಲಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿರುವ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಈ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸರಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಕಾಲಗಣನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಂದ ಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ. ಆ ಧರ್ಮವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಧರ್ಮವು ಬರುವ ಮೂಲಕ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಧರ್ಮವು ನೈಜೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆ ಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಕುರ್‍ಆನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವನು ಎಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಿತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴿ وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ لَمَآ ءَاتَيۡتُكُم مِّن كِتَٰبٖ وَحِكۡمَةٖ ثُمَّ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مُّصَدِّقٞ لِّمَا مَعَكُمۡ لَتُؤۡمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥۚ قَالَ ءَأَقۡرَرۡتُمۡ وَأَخَذۡتُمۡ عَلَىٰ ذَٰلِكُمۡ إِصۡرِيۖ قَالُوٓاْ أَقۡرَرۡنَاۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٨١ ﴾ [آل عمران : 81]

“ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿ, ತರುವಾಯ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶವಾಹಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಕರಾರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ(ವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿರಿ). ಅವನು ಕೇಳಿದನು: ನೀವಿದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕರಾರನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಿರಾ? ಅವರು ಹೇಳಿದರು: ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದನು: ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿವಹಿಸಿರಿ. ನಾನೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ವಹಿಸುವೆನು.” [ಕುರ್‍ಆನ್ 3:81]

ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವ ಧರ್ಮಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ತೋರಾ ಮತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕಾದುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು. ಈ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಪ್ಪಟ ವೆಂಬುದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಡಾ. ಝಿಯಾವುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಆಝಮೀಯವರ ‘ಯಹೂದ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ’ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ (ಪುಟ 703-746) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕರು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಲ್ಲವರು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಾವುವೂ ಈ ತನಕ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿಲ್ಲ.

 1. “ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಂಭಾಲ (ಸುರಕ್ಷಿತ, ಶಾಂತಿಯುತ ನಾಡು) ನಗರದಲ್ಲಿ, ಸೌಮ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಭಗತ್ (ದೇವದಾಸ) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಕಿ (ಪಾಪ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡದ ಶುದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ) ಹುಟ್ಟುವರು.” [ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ 2/18]

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ದೇವದಾಸ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಾಹನ ದಾಸ ಎಂದು. ಮಕ್ಕಃ ನಗರವನ್ನು ಕುರ್‍ಆನ್‍ನಲ್ಲಿ ಅಲ್‍ಬಲದುಲ್ ಅಮೀನ್ (ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ನಾಡು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

 1. “ಕಲ್ಕಿ ವಿಷ್ಣು ಭಗತ್‍ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮತಿ (ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಮಹಿಳೆ) ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುವರು.” [ಕಲ್ಕಿ ಪುರಾಣ 2/11]

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಆಮಿನಾ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಶಾಂತಿಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು.

 1. “ಅವರು ಮಾಧ್ವ ತಿಂಗಳ (ಅಥವಾ ಚೈತ್ರ ತಿಂಗಳ) ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನದಂದು ಹುಟ್ಟುವರು.” [ಕಲ್ಕಿ ಪುರಾಣ 2/15]

ಮಾಧ್ವ ತಿಂಗಳು ಎಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಗಳು. ಅಂದರೆ ವಸಂತದ ತಿಂಗಳು. ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳನ್ನು ರಬೀಅï ಎಂದು ಕರೆಯ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಚರಿತ್ರೆಗಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನೆಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ಜನ್ಮತಿಂಗಳನ್ನು ರಬೀಅï ಅಲ್ ಅವ್ವಲ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

 1. “ಕಲ್ಕಿ ಎಂಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವರು:
 • ಪ್ರಜ್ಞ (ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವ)
 • ಕುಲೀನ (ಉತ್ತಮ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದವ)
 • ಇಂದ್ರಿಯದಮನ (ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವ)
 • ಶ್ರುತ (ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವವ)
 • ಪರಾಕ್ರಮಿ (ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿರುವವ)
 • ಅಭೂ ಭಾಷಿತ (ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡುವವ)
 • ದಾನಿ (ದಾನ ನೀಡುವವ)
 • ಕೃತಜ್ಞ (ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವ)”

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ. ಅವರನ್ನು ಅರಿತಿರುವ ಅರಬ್ಬರೆಲ್ಲರೂ, ಅವರು ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ಗುಣ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರಿಗೆ ಇತ್ತೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

 1. “ಅವರೊಂದು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವರು. ಅದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು. ಅವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವರು. ಅವರು ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ಅಕ್ರಮಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವರು.” [ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ 12-2-20]

ಹಿಂದೂಗಳು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ಸಮುದಾಯದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯ.

 1. “ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವರು. ಅವರಿಗೆ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೇವದೂತರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವರು.” [ಕಲ್ಕಿ ಪುರಾಣ 2/5-7]

ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಹಚರರು ಎಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ಮರಣಾನಂತರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಖಲೀಫರು. ಇವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ﷺ)ರವರ ಬಳಿಕ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಕ್ಕೊರಳಿನಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

 1. “ಅವರು ಜನ್ಮ ತಾಳಿಕ ಬಳಿಕ ಪರಶುರಾಮ (ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗುರು) ರಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಲು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವರು. ನಂತರ ಅವರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವರು ಮತ್ತು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಳುವರು.” [ಕಲ್ಕಿ ಪುರಾಣ]

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರು ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಹಿರಾ ಗುಹೆಗೆ ತೆರಳಿ ಧ್ಯಾನನಿರತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಎಂಬ ದೇವದೂತ ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶ ದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಮಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಮದೀನಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದರು. ನಂತರ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.

 1. “ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಜನರು ವಶೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವರು. ಆ ಪರಿಮಳ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರವಾದರೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನು ನೀಡುವುದು.” [ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ 2-2-21]

 1. “ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಹ್ಮದು ಆಗಿರುವರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನಂತಾಗುವರು.” [ಸಾಮವೇದ 3/6/8]

 1. “ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುವರು. ಅವರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗುವರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಮಹಾಮದ ಎಂದಾಗಿರುವುದು. ಆಡಳಿತಗಾರನು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೇಳುವನು: ಓ ಮರುಭೂಮಿ ನಿವಾಸಿಯೇ, ಓ ಸೈತಾನನ ಸಂಹಾರಕನೇ, ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನೇ, ಕೆಡುಕು ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿರುವವನೇ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರು ವವನೇ, ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವನೇ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನೇ, ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶಾಂತಿಯಿರಲಿ. ನಾನು ತಮ್ಮ ದಾಸ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಪಾದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವೆನು.” [ಭವಿಷ್ಯಪುರಾಣ 3/3/5-8]

 1. “ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಳಿತು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ, ಮುಹಮ್ಮದರ ಉದ್ಭವದ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಧಕಾರವು ತೊಲಗುವುದು. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಯ ಬೆಳಕು ಬೆಳಗುವುದು.” [ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ 2/76]

ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಥವಾ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂದು ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡೂ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ಹೆಸರುಗಳು. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ:

﴿ وَمُبَشِّرَۢا بِرَسُولٖ يَأۡتِي مِنۢ بَعۡدِي ٱسۡمُهُۥٓ أَحۡمَدُۖ ﴾ [الصف : 6]

“ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಸಂದೇಶವಾಹಕರ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭವಾರ್ತೆ ನೀಡುವವನಾಗಿ. ಅವರ ಹೆಸರು ಅಹ್ಮದ್ ಎಂದಾಗಿರುವುದು.” [ಕುರ್‍ಆನ್ 61:6]

 1. “ಅಗ್ನಿ ದೇವ, ಬೆಳಗುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರುವವನೇ, ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ.” [ಋಗ್ವೇದ 3/29/4]

 1. ಅಥರ್ವವೇದ ಮತ್ತು ಋಗ್ವೇದದ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನರಾಶಂಸ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಆತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿಸುಂದರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು. ಅವನು ಜನರನ್ನು ಪಾಪ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವನು. ಅವನು ಒಂಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವನು. ಅವನಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪತ್ನಿಗಳಿರುವರು. “ಓ ಜನರೇ, ಕೇಳಿರಿ. ನರಾಶಂಸನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಕೀರ್ತಿಯಿದೆ… ನರಾಶಂಸ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಡುವನು. ಅವನು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತು ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವನು… ನಾನು ಮಾಮಹನಿಗೆ ಒಂದು ನೂರು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು, ಹತ್ತು ಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವೆನು.”

ಪ್ರವಾದಿಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ﷺ)ರ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು.

 1. “ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾರಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ದೊರೆ ಭೋಜರಾಜನ ಬಳಿ ಬಂದು ಹೇಳುವರು: ಎಲೈ ರಾಜನೇ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ (ಆರ್ಯಧರ್ಮ) ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದು. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವೆನು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವರು. ಅವರು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವರು. ಅವರು ಜಡೆ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಉದ್ದದ ದಾಡಿಯಿರುವುದು. ಅವರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರುವರು. ಅವರು ಜನರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರೆಯುವರು. ಅವರು ಹಂದಿಮಾಂಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವರು. ಅವರ ಧರ್ಮವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮುಸಲೀಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವೆವು. ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವತೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವನು.” [ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ 3/3/3/23-27]

ನಮಾಝ್‍ಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಹಿಂದೂ ಋಷಿಗಳ ಈ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಇಸ್ಲಾಂನ ಬೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರು ತಂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾರಣ, ಹಿಂದೂ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೂ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡದಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವೆನು: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವುದು ಬಿಡುವುದು ಅವರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡಬೇಕಾದುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೂ ಇಡದಿದ್ದರೂ ಅವನು ಹಿಂದುವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.”

ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇನೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.” [ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಡಾ. ಆಝಮೀಯವರ ಯಹೂದ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಉಧೃತ ಪುಟ 529-530]

ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ತಾವೇಕೆ ಇದನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಕೂಡದು? ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂನ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಏಕದೇವವಿಶ್ವಾಸದ ಧರ್ಮವಾದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುರ್‍ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

﴿ وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ [آل عمران : 85]

“ಇಸ್ಲಾಂ ಅಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದು. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಸೇರುವರು.” [ಕುರ್‍ಆನ್ 3:85]

ಹೆಚ್ಚು ಬಲ್ಲವನು ಅಲ್ಲಾಹು.

Pin It on Pinterest

error: Alert: Content is protected !!
body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }