------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
Want to Learn More(ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ) ... Click Here or Subscribe

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-2

ಶಿರ್ಕ್‍ನ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳು 1. ಖಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ಧಫನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು. 2. ಖಬರ್‍ನಲ್ಲಿ ದಫನ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ನಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಿಯಾಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸುವುದು. 3. ಅವರು ಉಪದ್ರವ ಮತ್ತು ರೋಗವನ್ನು ತರುವರು ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಭಯಪಡುವುದು.ಖಬರ್ ಝಿಯಾರತ್ ಮಾಡಿದಾಗ...

read more

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಭಾಗ-1

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? بسم الله الرحمن الرحيم ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಿಷೇಧಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರನ್ನು ದೀನ್‍ನಿಂದ ಹೊರ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹುಸೈನ್ ಇಬ್ನ್ ಮುಂದಿರ್‍ರವರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಹುಸೈನ್ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಬಳಿಗೆ...

read more

ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ / أحوال النساء في الجنة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ? ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು) ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕುರ್‍ಆನ್ ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್ತಿನಿಂದ...

read more

ಅರಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮನುಕುಲದ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ – 8

ಪರಮದಯಾಮಯನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ اعرف نبيك ﷺ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಆರಾಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ: ಆಇಶಾ(ರ)ರವರುಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ``ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರ ವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲು ಬಾತು ಹೋಗುವ ವರೆಗೆ ನಿಂತು ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’’(ಬುಖಾರಿ). ಇಬ್ನ್ ಉಮರ್(ರ)ರವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:...

read more

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-7 (ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತನಗೆ ಎರಡು ಬಿಲಿಯಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಅದು ವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ [ಈಸಾ(ರ)]ರವರ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು [ಈಸಾ(ರ)] ಇಸ್ಲಾಮಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ...

read more

ಅರಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮನುಕುಲದ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ – 7

ಪರಮದಯಾಮಯನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ اعرف نبيك ﷺ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಸ್ವಭಾವಗಳು: ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ವರು ಜನರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಔದಾರ್ಯ ವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ನಡತೆÉ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯತೆ, ಸತ್ಯಸಂಧತೆ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯವಾಗಿ...

read more

ಅಬೂ ’ಉಬೈದ(ರ)ರ ಜುಹ್‌ದ್(ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ) ಮತ್ತು ಉಮರ್(ರ)ರ ಕಣ್ಣೀರು

ಅಬೂ ’ಉಬೈದ(ರ)ನ ಜುಹ್‌ದ್(ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ) ಮತ್ತು ಉಮರ್(ರ)ನ ಕಣ್ಣೀರು, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಬಿನ್ ’ಉಮರ್(ರ) ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅಲ್-ಷಾಮ್‌ಗೆ”ಉಮರ್ ಬಿನ್ ಖತ್ತಾಬ್(ರ) ಬಂದಾಗ, ಅಬೂ ’ಉಬೈದ(ರ)ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ.” ಅಬೂ ’ಉಬೈದ(ರ)ರು ಕೇಳಿದರು, “ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಿರಿ?” ’ಉಮರ್(ರ)...

read more

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-6 (ಯಹೂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಹೂದ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ ಧರ್ಮವು ಪ್ರಮುಖ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಯಹೂದಿಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರವಾದಿ ಮೋಶೆ [ಮೂಸಾ(ಅ)]ರವರ ಪ್ರವಾದಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನವು ಪ್ರವಾದಿ ಮೋಶೆ [ಮೂಸಾ(ಅ)]ರವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಈ...

read more

ಅರಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮನುಕುಲದ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ – 6

ಪರಮದಯಾಮಯನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ اعرف نبيك ﷺ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಮದೀನಾದೆಡೆಗಿರುವ ಹಿಜಿರ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಪ್ಪಣೆಗನುಸಾರ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರು ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರಾದ ಅಬೂಬಕರ್(ರ)ರವರು ಮದೀನಾದೆಡೆಗೆ ಹಿಜಿರ ಹೊರಟು, ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಸೌರ್ ಗುಹೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ...

read more

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-5 (ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪಾರ್ಸಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸಿ ಅಥವಾ ಝರತುಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮವು 2500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರ್ಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಪುರಾತನ ಆರ್ಯ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,30,000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿಪುರಾತನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇರಾನಿನ ಪ್ರವಾದಿ ಝರತುಷ್ಟ್ರ...

read more

ಅರಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಮನುಕುಲದ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶ – 5

ಪರಮದಯಾಮಯನೂ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೂ ಆದ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್(ﷺ)ರವರನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ اعرف نبيك ﷺ ಮರ್ದನೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ(ﷺ)ರವರ ಸಹನೆ: ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ಪ್ರವಾದಿ (ﷺ)ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಸಮುದಾಯದಿಂದಲೇ ಸಹಿಸ ಲಾಗದ ಮರ್ದನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ...

read more

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ-4 (ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ)

ದೇವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವು ಸೆಮಿಟಿಕೇತರ, ಆರ್ಯ, ವೈದಿಕೇತರ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ನಾನಕರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಕವಲೊಡೆದ ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ಭಾರತದ ಪಂಜಾಬ್ ಎಂಬ...

read more
[autoswitch_image_ps_pro name="very-soon-in-ramadhan"]

Pin It on Pinterest

Please Share This

Share this post with your family & friends! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಗೆಳೆಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದಲಿ!!

error: Alert: Content is protected !!
body { font-family: “Poppins”, sans-serif; }